Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3569
Authors Lluís de Vila-rasa, Cavaller
Titles Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat
Incipit & Explicits text: Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat … li parle d'als e call-me de mon cas
Date / Place escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: ababcddc
References (most recent first) Editat a: Requesens et al. (2009), Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim 230-232
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 161
Editat a: Vilarrasa et al. (2000), “Si com l'om flach qui'n brega no's estat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:4-5
Editat a: Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 110 , n. 66
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 116 , n. 199.9 (138:3)
Editat a: Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 257-258 (ed. ref.)
Editat a: Massó Torrents (1928), “Otó de Granson i les balades de Lluís de Vilarasa”, Mélanges de linguistique et de littérature offerts à Alfred Jeanroy 409
Editat a: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:104
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 60-61
Tractat en: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña xlii-xliii
Subject POESIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 7116
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 94v
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 94v] Quarta ballada tota vniconant ab rims corats eab retrony
text: Ci com lo flach / quyn brega nosestat … Li parle dals / e call me de mon cas
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 7529
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 111r-v
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 111] La quarta
text: Si com lom flach quin brega nos estat … [ 111v] … Li parle dals e cayll me de mon cas
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 3, 1 x 8
Note la cobla de tres versos és en realitat una repetició errònia dels vv. 9-11
ID no. of Witness 3 cnum 7189
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 104v-105
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 104v] La Quarta
text: Si com lo flach / quin bregua nos stat … [ 105] … li parle dals / e call me de mon cars
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7101
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 150r-v
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 150] Quarta balada tota vniçonant ab rims croats ab retrony
text: [S]J com lo flach / quin bregua nos estat … [ 150v] … Li parle dals / e call me de mon cas
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 5897
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxxxviij
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviij] Quarta balada tota vnjçonant ab rims crohats e ab retronx
text: SJ com lo flach / quin bregua nos estat … li parle dals / e call me de mon cas
Poetic Stanza 3 x 8
Record Status Created 1997-08-31
Updated 2011-11-15