Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3567
Authors Lluís de Vila-rasa, Cavaller
Titles Comens de cas m'aporta pensament
Incipit & Explicits text: Comens de cas m'aporta pensament … per que m'esforç a tots jorns mils amar
Date / Place escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbacddc
Associated Texts els vv. 9-16 s'insereixen en texid 4557 Pere de Torroella, Tant mon voler s'és dat a'mors, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
References (most recent first) Editat a: Requesens et al. (2009), Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim 217-222
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 , n. 157
Editat a: Vilarrasa et al. (2000), “Començ de cas me porta pensamen [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:3
Editat a: Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 108 , n. 63
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 160 , n. 199.2 (219:72)
Editat a: Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 253-254 (ed. ref.)
Editat a: Massó Torrents (1928), “Otó de Granson i les balades de Lluís de Vilarasa”, Mélanges de linguistique et de littérature offerts à Alfred Jeanroy 406
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 58-59
Subject POESIA
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 7253
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, Reserve B2281 (BITECA manid 1316)
Copied 1401 - 1433
1480 ca. (Faulhaber)
Location in witness p. 281
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits text: [ 281] Si com lo foch encen ab bufament … Per quem esforç tots jorns mils amar
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 4903
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 93
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 93] Luys deuila rassa les .v. ballades la prjmera ab rjms uniconants croats ab vn re troyng
rubr.: La primera
text: Començ decas / maporta pensament … Per quem sforc / a tots jorns mils amar
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7526
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 109v-110
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 109v] Les .v. baladas de lujs de vilarassa
text: C2Omenç de cas me porta pensamen … [ 110] … Per quem esforç atots jorns mjls amar
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7584
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 193v
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits text: [ 193v] Si com lo foch sensen ab bufament … Per quem sforç ha tots jorns mjls amar
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note cita dels vv. 9-16 d'aquesta composició
ID no. of Witness 5 cnum 7186
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 103r-v
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 103] De luis de vilarasa les sinch balades
text: Comens de cars / ma porta pensament … [ 103v] … Perque mesforç / atots jorns mils amar
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 6 cnum 7098
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 149r-v
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 149] Luis de Vilarasa les .v. balades la primera ab rims vniçonants e crohats ab vn retrony
text: [C]Omens de cas / ma porta pensament … [ 149v] … Per quem esforç / a tots jorns mjls amar
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 7 cnum 5894
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxxxvjv bis
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvjv bis] Lujs de vilarasa les .v. balades la primera ab rims unjconants e crohats ab vn retronx
rubr.: La primera
text: COmens de cas / ma porta pensament … Perquem esforç / atots Jorns mils amar
Poetic Stanza 3 x 8
Record Status Created 1997-08-31
Updated 2011-11-15