Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3566
Authors Lluís de Vila-rasa, Cavaller
Titles Com l'om posat en l'estrem de la mort
Incipit & Explicits text: Com l'om posat en l'estrem de la mort … pus so content d'amar tan bell'aymia
Date / Place escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Editat a: Requesens et al. (2009), Sis poetes del regnat d’Alfons el Magnànim 233-235
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 161
Editat a: Vilarrasa et al. (2000), “Com l'hom possat en l'estrem de la mort [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:5
Editat a: Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 110-111 , n. 67
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 162 , n. 199.1 (219:100)
Editat a: Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 258-259 (ed. ref.)
Editat a: Massó Torrents (1928), “Otó de Granson i les balades de Lluís de Vilarasa”, Mélanges de linguistique et de littérature offerts à Alfred Jeanroy 409-410
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 61-62
Subject POESIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 7117
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 95
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Com l'om posat en l'estrem de la mort, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 95] Qinta ballada ab cobles soltes eab rims croats ab vn retrony
text: Com lo posat / en lestrem dela mort … Pus so content / damar tan bel aymja
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 7530
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 111v-112
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Com l'om posat en l'estrem de la mort, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 111v] La qujnta
text: Com hom possat en lestrem dela mort … [ 112] … Pus so content damar tan bellaymja
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 7190
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 105v-106
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Com l'om posat en l'estrem de la mort, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 105v] La Quinta
text: Com lo posat / en lestrem dela mort … [ 106] … Pus so content / damar tan bellaymja | etch.
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7102
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 150v
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Com l'om posat en l'estrem de la mort, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 150v] Quinta balada ab cobles soltes e ab rims crohats ab vn retrony
text: [C]Om lo posat / en lestrem dela mort … Pus so consent / damar tan bellaymia
Poetic Stanza 3 x 8
ID no. of Witness 5 cnum 5898
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxxxviijv
Title(s) Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Com l'om posat en l'estrem de la mort, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviijv] Quinta balada ab cobles soltes e ab rims crohats ab vn retronx
text: C6Om lo posat / en lestrem dela mort … Pus so content / damar tan bellaymja
Poetic Stanza 3 x 8
Record Status Created 1997-08-31
Updated 2011-11-15