Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3565
Authors Berenguer de Vilaregut
Titles A Dieu prey me fira l'am
Incipit & Explicits text: A Dieu prey me fira l'am … axí·ls ne pren verament
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7ï 7ï 7 7ï 7 7 7ï 7 7: abbacddcee
Associated Texts aquests versos s'insereixen en texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
References (most recent first) Ferrer et al. (2008), “O, be's despit e gran dolor [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:54
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 276-277 , n. 35
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 204 , n. 200.1 (226:15)
Ferrer et al. (1989), Obra completa 222 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7751
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 135
Title(s) Berenguer de Vilaregut, A Dieu prey me fira l'am, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 135] Mossen baranguer de vilaragut
text: Adieu prjeu mafira lam … Axils nepren verament
Poetic Stanza 1 x 10
ID no. of Witness 2 cnum 7173
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 85v
Title(s) Berenguer de Vilaregut, A Dieu prey me fira l'am, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 85v] Mossen berenguer de vilaragut
text: Adieu prey me fira lam … Axils ne pren verament
Poetic Stanza 1 x 10
ID no. of Witness 3 cnum 9539
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxrb
Title(s) Berenguer de Vilaregut, A Dieu prey me fira l'am, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ clxrb] Mossen berenguer de vilaragut
text: A dieu prey me fira lam … Axils ne pren verament
Poetic Stanza 1 x 10
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2012-01-28