Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3558
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Capítols entre el rei i la universitat del Regne de Mallorca
Date / Place promulgat Barcelona 1390
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 9870
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness ff. 85vb-86vb
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols entre el rei i la universitat del Regne de Mallorca, promulgat 1390
capitols convenguts entre lo senyor Rey e la universitat de Mallorques per lo Capbreu (1390)
Incipit & Explicits rubr.: [ 85vb] Capitols couenguts entre lo senyor Rey e la vniuersitat de Mallorques per lo Capbreu
intitulatio: [I]3N dei nomine Amen pateat vniuersis Quod nos Johannes Rex et caetera
intr.: oblatis nobis Reuerenter Jnfra scriptis capitulis … quidem capitulorum et responsionum tenor sequitur in hec uerba
pream.: Molt alt e excellent senyor Con per rao del capbreu lo qual vos senyor fets fer de vostra patrimoni en la ylla de Mallorques … en e sobre lo fet del dit capbreu los capitols seguents
dispositio: E primerament per cessar moltes questions e jnconuenients ques porien seguir … [ 86rb] … Plau al senyor Rey segons les respostes per ell desus fetes
dispositio: Quod obrem pro execucione dicte deliberacionis Tenore presentis … [ 86va] … Datum et actum barchinone secunda die Septembris Anno anatiuitate domini Mo. ccco Nonagesimo regnique nostri dicti Regis Quarto Petrus ça calm
auten.: [ 86vb] Signum Johannis dei gracia Regis Aragonum … pro ipsius corroboracionem sigillum nostrum appendi Jubemus
certificació: Sig ✠ num Anthonij castelli nuncij et sindici … concedo et firmo
testimonis: Testes sunt qui ad predicta presentes fuerunt videlicet firme et Juramento dicti domini Regis … Jacobus pastoris de Thesauraria dicti domini Regis
certificació: Signum mei bonanati Egidij pre dicti domini Regis scriptoris … habuit eam provisa petrus de puteo
Note nota de mà posterior sota la rúbrica: “se trobe en el Llibre den Rossello nou C. 334. b”. Segueixen textos en llatí fins al f. 87va
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2008-12-19