Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3546
Authors Verdú
Titles Moltes gents són en aquest món loades
Incipit & Explicits text: Moltes gents són en aquest món loades … l'offert me fa la mà ser cautelosa
Date / Place escrit 1430 - 1450
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbacddc
Associated Persons Dedicatari: Serena Sestorres, OCist.
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 243 (ed. ref.)
Verdú [Mossè] et al. (2000), “Moltes gents son en aquest mon loades [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 183 , n. 191.1 (219:299)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 287-289 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5980
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. ccxiijv-ccxiiijv
Title(s) Verdú, Moltes gents són en aquest món loades, escrit 1430 - 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxiijv] Mossen verdu
text: [M]Oltes gents son / en aquest mon loades … [ ccxiiijv] … Loffert me fa / la ma ser cautelosa
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2008-05-10