Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3541
Authors Francesc Ferrer
Titles Huyt letras són e la meytat vocals
Incipit & Explicits text: Huyt letras són e la meytat vocals … que, si no u feu, ma vida se'n declina
Date / Place escrit 1425 [?] - 1460 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10ï 10 10 10 10 10 10ï 10ï: abbaccddee
Associated Texts té una resposta de texid 3542 Valterra, Les letres huyt, pertidas per eguals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
texid 3542 Valterra, Les letres huyt, pertidas per eguals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
References (most recent first) Ferrer et al. (2008), “Huyt letras son e la meytat vocals [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:31
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 143 , n. 61.11 (203:2)
Ferrer et al. (1989), Obra completa 203-204 , n. vii (ed. ref.)
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 67-68
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 4996
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 194v
Title(s) Francesc Ferrer, Huyt letras són e la meytat vocals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 194v] Cobla deujnadora de fransesch ffarer aualltera
text: Buyt letres son / e la maytat vocals … Que sinou feu ma ujda sen de cljna
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7537
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 116
Title(s) Francesc Ferrer, Huyt letras són e la meytat vocals, escrit 1425 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 116] Cobla deujnadora de fransesch farrer a ualtera
text: H2Vyt letras son ela meytat vocals … Que si nou feu ma vida sen declina
Poetic Stanza 1 x 10, 1 x 4
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2008-11-03