Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3540
Authors Valescus de Taranta
Titles De epidemia et peste
Tractat de l'epidèmia e de pestilència (ed. 1475)
Compendi utilíssim contra pestilència tret de la font de medicina (ed. 1507)
Date / Place traduït 1475 a quo
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Joan Vilar, jurista
References (most recent first) Gran Enciclopèdia catalana (1988) 23:121
Subject MEDICINA
TRACTATS
PESTA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 6878
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 7-III-26 (BITECA manid 2670)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1507-03-20
Location in witness ff. 1-15
Title(s) Valescus de Taranta, Tractat de l'epidèmia e de pestilència (tr. Joan Vilar), traduït 1475 a quo
Incipit & Explicits tit.: [ ai] Compendi vtilissim contra pestilencia tret dela font de medicina. E conte ensi dotze auisos molt notables per los quals mijansant lo diuinal adiutori quiscu seguint aquells: sia preseruada dela pestilencia. Amen. cia. Amen.
prol.: [ aii] I5N nomine domini Amen. Jatsia per les causes e negocis ciuills [sic] e altres yo Johan vilar doctor en cascun dret dela insigna Ciutat de Barçelona … ab lur noble artifici deles empremptas molt [sic] exemplis an deslibrat fer.
rubr.: [ aiiv] C6Omensa lo tractat de epidemia o pestilencia: de mestre Ualasco de Taranto de arts e medicina doctor molt excellent: per Johan vilar doctor en cascun dret de lengua latina artificiosa en vulgar transledat … e enterpretant a millor enteniment reduesque.
índex: Capitol primer en quina manera e per quals causas e en qual temps sia causa dela epidemia … [ aiii] … Capitol dotze dela dieta en la epidemia.
tit.: Capitol primer en quina manera e per quals causes e en qual temps sia causa dela epidemia
text: N5Osaltres fem testimoni del que vist hauem e lo que testifican es ver … [ bviiv] … que apres lonch temps en bona fi termenen la vida nostra. Amen. Deo gratias.
colofó: Myanjant [sic] la gracia de deu. Fou empremtat la [sic] present tractat en lo [sic] insigne Ciutat de Barçelona permi Mestre Johan Rosembach Allemany .a.xx. del mes de Martz .Mil.d.e.vij.
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2003-10-23