Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3538
Authors Pere Lluís Valta
Titles Si lo sentit de vós, qui sou sentit
Incipit & Explicits text: Si lo sentit de vós, qui sou sentit … serà sentit, que sent segons sentiu
Date / Place escrit 1450 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10ï 10 4 4 10 10: abbaaccaaadd
References (most recent first) Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:48 (ed. ref.)
Valta et al. (2000), “Si lo sentit de vos, qui sou sentit [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 130 , n. 186.3 (165:1)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 5012
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 205v
Title(s) Pere Lluís Valta, Si lo sentit de vós, qui sou sentit, escrit 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 205v] Cobla sparca feta per pere Luys valta
rubr.: Ihesus cum beatissimo Hieronimo
text: Si lo sentit / deuos qui sou sentit … Sera sentit / que sent segons sentiu | P. L. V.
Poetic Stanza 1 x 12, 1 x 8
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2008-05-10