Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3535
Authors Antoni de Vallmanya
Titles L'enteniment, mirant la prescièntia
Incipit & Explicits text: L'enteniment, mirant la prescièntia … vullau pregar yo·l veja car·a cara
Date / Place escrit 1450 - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abaabcdccdee
References (most recent first) Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 312-317
Editat a: Vallmanya et al. (2008), “L'enteniment, mirant la prescientia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 78 , n. 184.2 (61:85)
Editat a: Ferrando (1983), Els certàmens poètics valencians dels segles XIV al XIX 464-467 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 7274
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, Inc. 263 (BITECA manid 1452)
Imprint València: Lambert Palmart, 1487-04-14
Location in witness ff. d [j] - d iijv
Title(s) Antoni de Vallmanya, L'enteniment, mirant la prescièntia, escrit 1450 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ d [j]] Cobles de vallmanya tirant ala joya del Robi
text: [ d [j]v] Lenteniment / mirant la prescientia … [ d iijv] … Vullau pregar / yol veia cara cara
Poetic Stanza 7 x 12, 2 x 7
Note les dues darreres cobles van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2012-01-28