Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3532
Authors Antoni de Vallmanya
Titles Tots los delits d'amor veig luny de mi
Incipit & Explicits text: Tots los delits d'amor veig luny de mi … e no siats en amor veriant
Date / Place escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10^ 10 10 10^ 10^ 10^ 10^ 10^: abbacddc
References (most recent first) Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 153-156
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 162 (ed. ref.)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 191 , n. 183.21 (219:358)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10125
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 183v-184
Title(s) Antoni de Vallmanya, Tots los delits d'amor veig luny de mi, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 183v] Anthonj Vallmanya notari capcaudada ab rims crohats
text: [T]Ots los delits / damor veig luny de mj … [ 184] … E no siats / en amor veriant
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres cobles van precedides respectivament per les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 2 cnum 5899
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxxxviiijr-v
Title(s) Antoni de Vallmanya, Tots los delits d'amor veig luny de mi, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxviiij] Anthonj vallmanya notarj capcaudada ab rjms crohats
text: T6Ots los delits / damor veig luny de mj … [ cxxxviiijv] … E no siats / en amor veriant
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2011-11-15