Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3531
Authors Antoni de Vallmanya
Titles Si tardas veus he fallit en respondre
Incipit & Explicits text: Si tardas veus he fallit en respondre … e quant ve puys al penedir allisa
Date / Place escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10^ 10^ 10ï 10ï 10ï: abbacddcee
References (most recent first) Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 203-207
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 273 (ed. ref.)
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:79-80
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 204 , n. 183.19 (226:12)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4946
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 156r-v
Title(s) Antoni de Vallmanya, Si tardas veus he fallit en respondre, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 156] Valmanya ma feta per una monya qujm trames a hun seu anemorat
text: Si tardas veus / e ffallit en respondre … [ 156v] … O quant ne puys / al panadjr alljsa
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 6009
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. ccxxxiijv-ccxxxiiij
Title(s) Antoni de Vallmanya, Si tardas veus he fallit en respondre, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxiijv] Vallmanya ma feta per vna monga quim trames a un seu enamorat
text: [S]J tardas veus / he fallit en respondre … [ ccxxxiiij] … E quant ve puys al penedir allisa
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 10131
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 191r-v
Title(s) Antoni de Vallmanya, Si tardas veus he fallit en respondre, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 191] Vallmanya ma feta per vna monga quim trames a un seu enamorat
text: [S]J sardas veus / he fallit en respondre … [ 191v] … E quant ve puys / al penedir allisa
Poetic Stanza 5 x 10, 1 x 6
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2011-11-15