Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3529
Authors Antoni de Vallmanya
Titles Quala vuy és que per amar lenguescha?
Incipit & Explicits text: Quala vuy és que per amar lenguescha? … no·urà durada
Date / Place escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 4ï: ababcddcc
References (most recent first) Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 236-242
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 279 (ed. ref.)
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:70-72
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 120-121 , n. 183.17 (139:2)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4938
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 149-150v
Title(s) Antoni de Vallmanya, Quala vuy és que per amar lenguescha?, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 149] Obra feta per en ualmanya per vna senyora quj repta son anamorat de desconaxenca
text: Quala es vuy / que per amar languescha … [ 150v] … Noura durada
Poetic Stanza 10 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 6025
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. ccxxxxj-ccxxxxijv
Title(s) Antoni de Vallmanya, Quala vuy és que per amar lenguescha?, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxxj] Altra obra feta per lo dit vallmanya per vna senyora que repta son enamorat de desconaxença
text: Q6uala vuy es / que per amar lenguescha | Lengesch me yo / ne son cor tant sospira … [ ccxxxxijv] … Despull sel grat / daltra sino mastada | Noura durada | Vallmanya
Poetic Stanza 10 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 10140
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 196v-198
Title(s) Antoni de Vallmanya, Quala vuy és que per amar lenguescha?, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 196v] Altra obra feta per lo dit Vallmanya per vna ssenyora que reta son enamorat de desconaxença
text: Qala vuy es / que per amar lenguescha … [ 198] … Noura durada
Poetic Stanza 10 x 9, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2012-01-28