Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3528
Format insp. pers.. ref. sec..
Author Glòria Sabaté
Title Inspecció personal
Date / Location 1998:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1443 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1. 1391 - 1410. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 2428 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2. 1501 - 1525. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
manid 1767 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 4. 1353-07-20. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
manid 1042 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 15. 1460 a quo - 1500. Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (II) (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410 ca.
manid 1924 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 88. 1551 [?] - 1600 [?]. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Estant de repos, vetlaua ma pensa, escrit 1489 [?] - 1490 [?].
manid 1254 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 100. 1475. Isaach de Sujulmeza, Resposta de Rabí Isaac a Rabí Samuel (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1400.
manid 1809 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 125. 1458 a quo - 1500. Joan Terrades de Salelles… Deseiximents i desafiaments, escrit 1499-07-04 - 1500.
manid 1602 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 137. 1371 - 1410. Jaume I, Comte de Barcelona, Furs de València de Jaume I, promulgat 1238 a quo.
manid 2051 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 165. 1801 - 1900. Desconegut, Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa, escrit 1453-06 post quem - 1453-09 ante quem.
manid 1909 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 265. 1401 - 1500. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
manid 2100 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 302. 1491 - 1510. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Arbre d'honor, escrit 1471.
manid 1492 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 456. Anthoni Gabriel Saulina, 1455-05-30. Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381.
manid 1534 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 460. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1737 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 465. 1401 - 1500. Felip de Malla, Memorial del pecador remut, escrit 1419 - 1424.
manid 1781 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 468. 1436 [?]. Joan Pasqual, Tractat de les penes particulars d'infern, escrit 1400 - 1450.
manid 1850 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 477. 1431 - 1440. Vicent Ferrer, Sermó sobre “Vos estis sal terre”, pronunciat 1413-08-05.
manid 1267 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 479. 1401 - 1500. Desconegut, Sermons amb fragments rimats, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1156 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 486. 1391 - 1410. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1027 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 487. 1401 - 1450. Francesc de Barcelona, Llibre de les nobleses dels reis, escrit 1400 - 1410.
manid 1923 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 509. Joan Costa, 1501 - 1600. Bernabé Assam, Tractat dels cavallers catalans, escrit 1477 - 1479.
manid 1164 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 671. 1391 - 1500. Desconegut, Goigs de la Verge, escrit 1401 - 1500.
manid 2090 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 729 (VII). Jaume Pasqual i Coromines, 1701 - 1800. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Lleis i tractat sobre la cavalleria, promulgat 1336 - 1387 ad quem.
manid 2429 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 729 (XI). 1701 - 1800. Desconegut, Augats, seyós, qui credets Déu lo Payre, escrit 1240 - 1260.
manid 1428 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 739. 1411-02-07. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
manid 1135 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 832. 1401 - 1500. Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413.
manid 1296 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 889. 1401 - 1500. Desconegut, Vida de sant Jordi, escrit 1351 [?] - 1400 [?].
manid 1041 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 942. 1301 - 1400. Alfonso X, Rei de Castella-Lleó, Set partides (I-II) (tr. Mateu Adrià), traduït 1340 - 1360 ca.
manid 1163 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 943. 1341 ca. - 1360 ca. Desconegut, Crònica dels comtes de Barcelona i dels reis d'Aragó (tr. Desconegut), traduït 1268 - 1283.
manid 1790 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 991. Napoli:, 1500-02-15. Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
manid 1348 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 982. Barcelona[?]:, 1401 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1606 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1734. Barcelona: Joan de Barbastre, per a Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó [?], 1380. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1369 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1716. Sant Cugat del Vallès:, 1429-04-05. Giovanni Boccaccio, Decameró (tr. Desconegut), traduït 1429-04-05.
manid 1884 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1833. 1426 [?] - 1500. Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, A bella Venus, escrit 1415 - 1425 ca.
manid 2250 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2546 (1). 1400 ca. Desconegut, Història d'Amic i Melis (tr. Desconegut), traduït 1390 - 1410.
manid 1810 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2546 (2). 1251 [?] - 1300 [?]. Desconegut, Ordinacions jurídiques, escrit 1201 [?] - 1300 [?].
manid 2395 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2546 (3). 1301 - 1400. Desconegut, Tractat jurídic, escrit 1301 - 1400.
manid 2273 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 3188. 1501 - 1600. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Record Status Created 1998-05-25
Updated