Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3527
Authors Antoni de Vallmanya
Titles Qual mils de mi, en tal ira cayguda
Incipit & Explicits text: Qual mils de mi, en tal ira cayguda … jo suplich Déu te·n dó pagua mortal
Date / Place escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Language català
Text Type: Vers
References (most recent first) Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 163-173
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 185 (ed. ref.)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 104 , n. 183.15 (131:54)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10126
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 184v-186
Title(s) Antoni de Vallmanya, Qual mils de mi, en tal ira cayguda, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 184v] Altra obra de grat e ingrat feta per Nanthonj vallmanya notarj per amor de vna senyora monga ala qual son enamorat erat stat Desconaxent ab rims solts e encadenats
text: Qual mils de mj / en tal yra cayguda … [ 186] … Jo supplich deu / ten do pagua mortal
Poetic Stanza 17 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5923
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cliiij-clvj
Title(s) Antoni de Vallmanya, Qual mils de mi, en tal ira cayguda, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cliiij] Altra obra de grat e de ingrat feta per Nanthonj vallmanya notari per amor de una senyora monga ala qual son enamorat era stat desconaxent ab rims solts / e encadenats
rubr.: Vallmanya
text: Q16ual mils de mj / ental Jra cayguda … [ clvj] … Jo suplich deu / ten do pagua mortal | Vallmanya
Poetic Stanza 17 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2012-01-28