Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3527
Name Francis Bedford, relligador
Sex H
Milestones Naixement 1799-06-18
Mort 1883-06-03
Affiliation relligador
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions copid 1062 Ed.: San Marino: H. E. Huntington, 86168 (1481-07-16). Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció) .
copid 1496 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10300 (1539-03-10). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1817 Ed.: Cambridge: Harvard. Law School Library (Special Collections), M Spa 132 515 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 2022 Ed.: Oxford: Bodleiana, Mason L 50* (1545-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 3036 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), PC 3937 R74 1531 COPY 1 (1531). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 3041 Ed.: New York: New York Public Library (Spencer Collection), Span. 1534 (1534-03-12). Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10 .
manid 1103 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-20. Barcelona: Nicholas Spindeler, et al., 1482 - 1484. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2649 Ed.: New York: Hispanic Society, Religion sense signatura. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-02-05. Desconegut, Contemplació sobre la passió de Jesucrist intitulada soliloqui, escrit 1513 ad quem.
Record Status Created 2004-06-11
Updated 2013-11-26