Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3526
Authors Antoni de Vallmanya
Titles Pus que tots jorns no sessau fer gabella
Incipit & Explicits text: Pus que tots jorns no sessau fer gabella … que may no us ves no m'i daria gayre
Date / Place escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10 10ï: ababcddc
References (most recent first) Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 270
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 124
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:17-18 (ed. ref.)
Editat a: Vallmanya (2000), “Pus que tots jorns no cessats fer garbella [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 117 , n. 183.13 (138:20)
Editat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 636
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4983
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 183v
Title(s) Antoni de Vallmanya, Pus que tots jorns no sessau fer gabella, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 183v] Cobla sparca ualmanya
text: Pus que tots jorns / no ssesau fer gabella … Que may nous ues / nomj darja gayre
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 5861
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cviiij
Title(s) Antoni de Vallmanya, Pus que tots jorns no sessau fer gabella, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cviiij] Altra vallmanya
text: Pusque tots iorns / no çessats fer gabella … E may nous vers / no mj daria gayre
Poetic Stanza 1 x 8
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 10132
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 192
Title(s) Antoni de Vallmanya, Pus que tots jorns no sessau fer gabella, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 192] Vallmanya sparca
text: pusque tots jorns / no cessats fer gabella … E may nous vers / no mj daria gayre
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2011-11-15