Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3524
Authors Antoni de Vallmanya
Titles Per lo que veig de vos tot me reprench
Incipit & Explicits text: Per lo que veig de vos tot me reprench … pus vostre fat vos fasser variabla
Date / Place escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 1 10ï 10 10ï 10 10ï 4ï 4ï 10ï 10ï: ababbcdcdeeeff
References (most recent first) Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 273-274
Editat a: Vallmanya et al. (2008), “Per lo que veig de vos tot me reprench [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 186
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:66
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 92 , n. 183.12 (111:2)
Editat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 638 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4929
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 146v
Title(s) Antoni de Vallmanya, Per lo que veig de vos tot me reprench, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 146v] Sparca Valmanya
text: Perlo que ueig / deuos tot me reprench … Pus vostre fat / vos fa sser variable
Poetic Stanza 1 x 14
ID no. of Witness 2 cnum 10135
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 192r-v
Title(s) Antoni de Vallmanya, Per lo que veig de vos tot me reprench, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 192] Sparca vallmanya
text: [P]Er lo que veig / de vos tot me reprench … [ 192v] … Pus vostre fat / vos fasser variable
Poetic Stanza 1 x 14
ID no. of Witness 3 cnum 5924
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clvj
Title(s) Antoni de Vallmanya, Per lo que veig de vos tot me reprench, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clvj] Sparça
text: PEr lo que veig / de vos tot me reprench … Pus vostre fat / vos fasser Varjabla | Vallmanya
Poetic Stanza 1 x 14
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2011-11-15