Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3521
Authors Antoni de Vallmanya
Titles Mort me donau Senyora vida mia
Incipit & Explicits text: Mort me donau Senyora vida mia … no se quem fas digau mob confiança
Date / Place escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 268-269
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 , n. 156
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:65-66
Editat a: Vallmanya (2000), “Mort me donau, senyora, vida mia [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 173 , n. 183.8 (219:219)
Editat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 637 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4927
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 146
Title(s) Antoni de Vallmanya, Mort me donau Senyora vida mia, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 146] Sparca Valmanya
text: Mort me donau / senyora vidamja … No se quem fas digaumob confianca
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 10134
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 192
Title(s) Antoni de Vallmanya, Mort me donau Senyora vida mia, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 192] Vallmanya sparça
text: MOrt me donau / senyora vida mja … No se quem fas / digau mob confiança
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5893
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cxxxvj bis
Title(s) Antoni de Vallmanya, Mort me donau Senyora vida mia, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxxvj bis] Vallmanya esparça
text: MOrt me donau / senyora vida mja … No se quem fas / digau mob confiança
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2011-11-15