Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3520
Authors Antoni de Vallmanya
Titles Los d'amar fals mereixen portar mal
Incipit & Explicits text: Los d'amar fals mereixen portar mal … ab gran desalt del millor bé s'aparta
Date / Place escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 1 10ï 10 10ï 10 10ï 4ï 4ï 10ï 10ï: ababbcdcdeeeff
References (most recent first) Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 275-276
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 , n. 216 (ed. ref.)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 92 , n. 183.7 (111:1)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 4932
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 147
Title(s) Antoni de Vallmanya, Los d'amar fals mereixen portar mal, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 147] Sparca Valmanya
text: Vos damar fals / merexeu portar mal … Ab gran desalt / del mjllor be saparta
Poetic Stanza 1 x 14
ID no. of Witness 2 cnum 10136
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 192v
Title(s) Antoni de Vallmanya, Los d'amar fals mereixen portar mal, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 192v] Sparça vallmanya
text: [L]Os damar fals / merexeu portar mal … Ab gran desalt / de mjllor be separta
Poetic Stanza 1 x 14
ID no. of Witness 3 cnum 5952
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxxxxv
Title(s) Antoni de Vallmanya, Los d'amar fals mereixen portar mal, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxxv] Sparça
text: [L]Os damar fals / mereixen portar mal … Ab gran desalt / del mjllor be saparta | Vallmanya
Poetic Stanza 1 x 14
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2011-11-15