Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3517
Authors Antoni de Vallmanya
Titles Novellament he sentida l'empresa
Incipit & Explicits text: Novellament he sentida l'empresa … e ja sercant-lo vaig tots jorns, e tisch
Date / Place escrit Barcelona 1459-06-25
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10: ababcdcdd
References (most recent first) Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 251-257
Editat a: Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 5 , n. 281 (ed. ref.)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 114 , n. 183.11 (134:2)
Subject POESIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 6027
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. ccxxxxiiijv-ccxxxxvv
Title(s) Antoni de Vallmanya, Novellament he sentida l'empresa, escrit 1459-06-25
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxxiiijv] Altra scondit maridat fet per lo dit vallmanya scusant se / e desancolpant se de vna colpa falçament imposada
text: N6ouellament / he sentida lempresa … [ ccxxxxvv] … E ia sercant / lo vaig tots iorns e tisch | Vallmanya
Poetic Stanza 10 x 9, 1 x 5
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. Una nota marginal diu: “fon espandida la present scusacio digmenge a vj de Maig any Mil cccc vij [?] per mj anthonj vallmanya lo cor de valldonzella hon tenja concistorj dela tan[…] del sartre e del argenter qual offici merexia mes honor”
ID no. of Witness 2 cnum 10142
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 199v-201
Title(s) Antoni de Vallmanya, Novellament he sentida l'empresa, escrit 1459-06-25
Incipit & Explicits rubr.: [ 199v] Altra scondit maridat fet per lo dit Vallmanya scusant se e desancolpant se de vna colpa falçament jnposada
text: NOuellament / he sentida lempresa … [ 201] … Era sercant / lo vaig tots jorns e tisch
Poetic Stanza 10 x 9, 1 x 5
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2011-11-15