Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3513
Authors Antoni de Vallmanya
Titles En Ffogassot, pus sou enamorat
Incipit & Explicits text: En Ffogassot, pus sou enamorat … so es miser Johan Bellafilla
Date / Place escrit 1454-05-31 - 1458-06-27
Language català
Text Type: Vers
Metrics [183.3 (74:2), p. 84=] 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï 4ï 4ï 10 10: ababababbbcc
[183.3a (74:4), p. 84=] 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï 4ï 4ï 10^ 10^: ababababbbcc
Associated Texts part d'una tençó on també intervé texid 5407 Joan Fogassot, Contra·l voler lo seny arremorat, escrit 1454-05-31
texid 5407 Joan Fogassot, Contra·l voler lo seny arremorat, escrit 1454-05-31
References (most recent first) Editat a: Vallmanya et al. (2007), Poesies 279-299
Editat a: Vallmanya et al. (2008), “En Fogassot, pus sou enamorat [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 315 , n. 183.3 i 183.3a
Editat a: Valls i Taberner (1917), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 67-72 , n. 21 (ed. ref.)
Editat a: Valls i Taberner (1917), “Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès”, Butlletí del Ateneu Barcelonès 73-76 , n. 21 (ed. ref.)
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 4887
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 48-53
Title(s) Antoni de Vallmanya, En Ffogassot, pus sou enamorat, escrit 1454-05-31 - 1458-06-27
Incipit & Explicits rubr.: [ 48] Tenço menada entre Nanthoni vallmanya notari en nom e per part de huna donzella de huna part e en johan fogassot notarj de la part altra / sobre tal cars Si la dita donzella A pendre marit ab quals de aquests dos sera mjlls maridada. ab home veyll rich e de gran estat o ab home Joue pobre e de gentjl estat
text: En ffogassot / pus sou enamorat … [ 53] … So es mjser / johan de bella filla | Vallamanya per part de la donzella
Poetic Stanza 13 x 12, 1 x 8
Note als folis deixats en blanc pel copista, al final d'aquesta tensó, una mà de mitjans s. XVI va afegir uns goigs a Santa Maria de Queralt (1520) i una altres a sant Magí
Record Status Created 1997-08-30
Updated 2011-11-15