Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3512
Authors Pere Tresfort
Titles Jovencells qui no a·ymia
Incipit & Explicits text: Jovencells qui no a·ymia … de tot laig vici que sia
Date / Place escrit 1401 [?] - 1430
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7ï 7 7 7ï 7ï 7 7 7ï: abbacddc
References (most recent first) Tresfort et al. (2008), “Jovencelhs qui no [ha] aymia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 146
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 199 , n. 181.3 (219:435)
Bohigas (1988), Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló 168-9 , n. xlvii (ed. ref.)
Riquer (1950), “Contribución al estudio de los poetas catalanes que concurrieron a las justas de Tolosa”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 285-286
Subject POESIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3463
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. ccxir-v f. 161r-v
Title(s) Pere Tresfort, Jovencells qui no a·ymia, escrit 1401 [?] - 1430
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxi] P. Tresfort
text: Jouencelhs qui no aymja … De tot laig vici que sia
Poetic Stanza 1 x 4, 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-01-28