Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3511
Format insp. pers.. ref. sec..
Author Lourdes Soriano
Title Inspecció personal
Date / Location 1996:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1385 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 55. 1441 [?] - 1460 [?]. Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
manid 1313 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 297. 1451 [?] - 1470 [?]. Theodoricus… Manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 - 1500.
manid 1223 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 472. 1321 - 1325. Desconegut, […] Que si no y prenem qualque consell, escrit 1375 - 1400.
manid 1140 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 486. Catalunya:, 1351 - 1400. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1584 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 534. 1451 [?] - 1500. Bernardo Ilicino, Trionfi de Petrarca amb Comentaris (tr. Desconegut), traduït 1374 a quo - 1500.
manid 1263 MS: Paris: Nationale-Richelieu, fr. 2433. 1401 - 1450 [?]. Desconegut, Saltiri (tr. Romeu Sabruguera), traduït 1290 [?] - 1313 ad quem.
manid 1260 MS: Paris: Nationale-Richelieu, fr. 2434. 1330 d. - 1360 [?]. Desconegut, Saltiri (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 2168 MS: Paris: Nationale-Richelieu, fr. 14973. 1401 - 1500. Desconegut, Al jorn del judici, escrit 1332 a quo.
manid 1968 MS: Paris: Nationale-Richelieu, n.a.l. 200. 1501 - 1510. Desconegut, Bona fe es morta, escrit 1450 [?] - 1510 [?].
Record Status Created 1998-04-20
Updated 1998-04-20