Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3508
Format llibre. edició. imprés
Author Antonio Beccadelli
Title Dels fets e dits del gran Rey Alfonso. Versió catalana del segle XV de Jordi de Centelles
Associated persons Eulàlia Duran (Ed.)
Series Els Nostres Clàssics, A, 129
Place / Publisher Barcelona: Barcino
Date / Location 1990:
Held by Barcelona: Catalunya (BNC)
Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1367 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1715. 1476 - 1500. Antonio Beccadelli, Llibre dels fets i dits del gran rei Alfons (tr. Jordi Centelles, Canonge de València), traduït 1351 a quo - 1400 [?].
Record Status Created 1998-03-27
Updated 2011-03-22