Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3506
Name Francisco Alcayde Vilar (Naixement València 1889-06-30)
Sex H
Milestones Naixement València 1889-06-30 (Wikidata)
Mort València 1973 (Wikidata)
Owner of copid 1889 Ed.: València: Universitària, R-2/173 (1512). Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo .
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q17297173
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q17297173 vist 2023-09-26
Record Status Created 2004-06-01
Updated 2023-09-26