Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3506
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1071
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Capítols i ordinacions sobre la abreviació dels plets en el regne de Mallorca
Language català
Date promulgat 1439-09-28
City, library, collection, & call number Montserrat: Monestir, 202 | Antic Ayamans, 4113
Copied 1501 [?] - 1550 [?]
Location in witness ff. 26-33v
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 26] Ordinations nouelles fetes per los honorables jurats dela ciutat y regne de Mallorques hon per la abreujacio de plets e questions atorgades loades e auctoritzades per lo molt alt Senyor Rey als honorables ambaxadors dela ciutat e Regne de Majorca en lany dela natiuitat de nostre Senyor M. cccc xxxviiij
procl.: I3Tem mana lo honorable mossen Bernat de lupia Caualler Conseller del molt alt senyor Rey e Gouernador del Regne de Mallorques … [ 26v] … per ço que dela obseruansa de aquells negun nes pusca scusar. Dade en Mallorques a vuit vuyt [sic] de Satembre Any dela Natiujtat de nostre Senyor Mil quatrecents Trenta nou
intitulatio: M3Anjfesta cosa sia atots que Nos Nalfonso per la gratia de deu Rey de Arago … huns Capitols e ordjnations del tenor seguent
rubr.: Ordinations
dispositio: O4Rdinations fetes per los honorables Jurats dela Ciutat e Regne de Mallorques sobre la abreujatio dels plets equestions liurades als honorables en Barenguer vuiz … [ 33] … Es estat dat asso efet enlo nostro Ciutat de Gayeta aqujnsa dies de Juny enlany dela Natiujtat de nostra Senyor Mil Quatrecents trenta nou de aquest nostre Regne de Cicilio deça far any Mil edelsaltres nostres Regnes any xxiiijo. [S]Enyol
auten.: [ 33v] T3Estes sunt quj predictis … perme Georgium pastor Regia auctoritate notarium publicum Maiorca [?]
Record Status Created 1999-10-29
Updated 2012-01-28