Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 3502
Name Francisco Javier Borrull, Bisbe de Tortosa [1757]
Francesc Xavier Borull (Trad.)
Sex H
Title Bisbe de Tortosa 1757
Milestones Naixement València 1695-10-12
Lloc vinculat Roma 1735 (estudiant de dret)
Mort Sant Mateu 1758-08-05
Associated Persons altre: Onofre Soler i Rubió (Naixement Xàtiva 1779 ca.)
Affiliation clergue secular 1695-10-12 - 1758-08-05
fe catòlica romana
Institutional Affiliation Canonge Catedral de València (1735)
Rector València: Universitat Literària (1740)
Owner of copid 1063 Ed.: València: Universitària, Inc. 216 (1481-07-16). Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció) .
copid 1095 Ed.: València: Universitària, Inc. 16 (1483-01-29). Francesc Eiximenis, Primer del Crestià, escrit 1379 - 1381 .
copid 1101 Ed.: València: Universitària, Inc. 276 (1499-01-28). Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383 .
copid 1110 Ed.: València: Universitària, Inc. 174 (1489-10-09). Joan Esteve, Liber elegantiarum, escrit 1472-01-09 .
copid 1114 Ed.: València: Universitària, Bh CF/2 (1497-10-14). Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 1139 Ed.: València: Universitària, Bh CF/2 (2) (1497-10-25). Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem .
copid 1268 Ed.: València: Universitària, Inc. 308 (1491-02-16). Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo .
copid 1318 Ed.: València: Universitària, Inc. 125 (1495-02-16). Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1337 Ed.: València: Universitària, R-1/292 (1558). Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328 .
copid 1338 Ed.: València: Universitària, Inc. 14(2 (1493-09-06). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31 .
copid 1342 Ed.: València: Universitària, Inc. 304 (1493-01-11). Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem .
copid 1343 Ed.: València: Universitària, Inc. 10(1 (1482). Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446 .
copid 1344 Ed.: València: Universitària, Inc. 14(1 (1482). Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446 .
copid 1478 Ed.: València: Universitària, R-1/177 (2) (1511 a quo). Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo .
copid 1534 Ed.: València: Universitària, R-2/210 (1502-11-18). Stefano Fieschi, Sinonima variationum sententiarum (tr. Jeroni Amiguet i Breçó), traduït 1502 a quo .
copid 1631 Ed.: València: Universitària, R-1/177 (1511-09-17). Raimundus Capuanus, Vida de la seràphica santa Catherina de Sena (tr. Tomàs de Vesach), traduït 1511 ad quem .
copid 1777 Ed.: València: Universitària, R-1/127 (1) (1592). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 1849 Ed.: València: Universitària, R-2/133 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 1890 Ed.: València: Universitària, R-1/239 (2) (1512). Desconegut, Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via, escrit 1512 a quo .
copid 1895 Ed.: València: Universitària, R-1/315 (1514-02-25). Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Flos sanctorum novament estampat, corregit i ben examinat, revisat 1514 .
copid 2061 Ed.: València: Universitària, R-2/98 (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 2179 Ed.: València: Universitària, Inc. 14(3 (1511-05-13). Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510 .
copid 3088 Ed.: València: Universitària, R-1/15 (1547 - 1548-07-30). Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488 .
manid 1171 Ed.: València: Universitària, Inc. 299. València: Pedro Hagenbach, per a Jacobo de Vila, 1494-02-21. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
manid 1292 Ed.: València: Universitària, Bh CF/5. València: Nicholas Spindeler, 1494-07-25. Miquel Peres, Vida de la sacratíssima Verge Maria, escrit 1450 - 1494-07.
manid 2645 Ed.: València: Universitària, R-1/48. València: Jorge Costilla, 1529-07-29. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
manid 2727 MS: València: Universitària, R-1/127 (2). 1591 [?] - 1640 [?]. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31.
References (most recent first) Tractat a Martos (2014), “Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio”, Caplletra 12
Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q11922877
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q11922877 vist 2023-09-13
Record Status Created 2004-05-31
Updated 2023-09-13