Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3501
Authors Casa dels Jurats [?]
Titles Disposició del protantveu del governador
Date / Place promulgat 1457 [?] - 1467 [?] (data de lectura dubtosa)
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10698
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 56v
Title(s) Casa dels Jurats, Disposició del protantveu del governador, promulgat 1457 [?] - 1467 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 56v] ixa die Madij anno anatiuitate dominj Mo. ccco. lx septimo
intr.: Die et anno predictis fuit presentata littera jnfrascripta … almenara latorem litterarum
salut.: Lo portant veu de gouernador general enlo Regne de mallorques Als amats tots e sengles batles … Salute e dillectione
text: Com lo [?] deles messes sia prop Eper aquelles segons que es acustumat sien atorgades … e deutes de drets e de prouisions
datatio: Dat en Mallorques qujnta die mensis Madij anno anatiuitate dominj Mo ccco lxvij
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2008-12-19