Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3500
Authors Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau
Titles Ordinació sobre els contractes
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1434-09-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 10440
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 130r
Title(s) Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau, Ordinació sobre els contractes, promulgat 1434-09-17
Incipit & Explicits pream.: [ 130r] C3om per jnformacio daquen solennament rehebuda per nom e per part del honorable lochtinent de Gouernador del Regne de Mallorques apprega clarament esser stat de molt de temps ença vsitat … jncertades e reduhides cuiusquidem stili tenor talis est
text: I2tem est de consuetudine Maiorice alongo tempore citra obseruata … seu eorum surrogatos
concl.: L3ostil damunt incert fou aci continuat e rehebut en scrits de manament del honorable mossen Johan deffar caualler e conseller del senyor Rey e lochtinent del honorable mossen Berenguer dolms caualler … del Regne de Mallorques dimecres a xvij del mes de setembre any dela nativitat de nostre senyor Mil CCCC xxx quatre
Note al f. 130v disposició en llatí; al f. 131 proves de ploma en llatí, al verso un text en català en molt mal estat (és el foli que havia estat enganxat)
ID no. of Witness 2 cnum 10509
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 24 (BITECA manid 2377)
Copied 1451 - 1500
Location in witness ff. 113-114
Title(s) Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau, Ordinació sobre els contractes, promulgat 1434-09-17
Incipit & Explicits intr.: [ 113] [A2]Dueniente autem die veneris decima septima septima [sic] septembris anno anatiuitate domini Millesimo CCCC. xxxiiijo. Anthonius bassom virgarius Curie Gubernationis … [ 113v] … et eius prouisionis tenores sunt que secuntur
dispositio: [C2]Om per Jnformatio daquem sollennement rehebude per nom e per part del honorable loctinent de Gouernador del regne de Mallorques apparega clarament esser stat de molt de temps ença vsitat que en les parroquies foranes dela ylla de Mallorques … [ 114] … he en llurs libres Jncertades he reduydes. Cuiusquidem stili tenor talis est
concl.: [I2]Tem est de consuetudine Maiorice alongo tempore citra obseruata … fuissent per notarios publicos seu eorum sorrogatos
ID no. of Witness 3 cnum 10829
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 181 (BITECA manid 2263)
Copied 1471 ca. - 1500
Location in witness f. 66r-v
Title(s) Berenguer d'Oms i de Santapau V, Baró de Santa Pau, Ordinació sobre els contractes, promulgat 1434-09-17
Incipit & Explicits intr.: [ 66] Com per jnformacio daquen sollempnament rehebude per nom e \per/ part del honorable lochtinent de gouernador del Regne de Mallorques apparega clarament esser stat de molt temps ença vsitat … jncertades e reduhides Cuius quidem stili tenor talis est
dispositio: I4tem est de consuetudine Maiorjce alongo tempore citra obseruata … seu eorum surrogatos
concl.: [ 66v] Lestil damunt insert ffon assi continuat e reebut en scrjts de manament del honorable mossen Johan deffar caualler e conseller del senyor Rey e lochtinent del honorable mossen berenguer dols [sic] Caualler … gouernador del Regne de Mallorques
datatio: dimecres a xvij del mes de setembre Any dela Natiujtat de nostre senyor Mill quatrecents
Note segueix una disposició en llatí de 1381
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2008-10-16