Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3498
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Edith de la Marnierre
Title Inspecció personal
Date / Location 1998:
Source of Data for Witnesses cnum 2529 Ed.: Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-11. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-03-10.
cnum 705 Ed.: Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Inc. 91-8º. Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27.
cnum 624 MS: Abu-l-Salt de Dènia, Tractat de medicines simples (tr. Desconegut…), escrit 1134 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508, 1451 - 1500
cnum 1142 MS: Bernat Metge, Lo somni, escrit 1399-03-01. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305, 1461 - 1500
cnum 1661 MS: Consolat de Mar, Ordinacions per per donar direcció a la col·lecta del dret de periatge, promulgat 1443-07-27. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 548, 1533 - 1535
cnum 247 MS: Desconegut, Carta d'amor a una dama (i), escrit 1475 - 1550 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305, 1461 - 1500
cnum 116 MS: Desconegut, Coneixença dels polços, escrit 1350 [?] - 1450 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508, 1451 - 1500
cnum 188 MS: Desconegut, Epístola de Josep a Faraó rei d'Egipte, escrit 1301 [?] - 1400 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, n.a.l. 317, 1351 - 1400
cnum 625 MS: Galièn de Cremona, Tractat de les viandes (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1450 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508, 1451 - 1500
cnum 1182 MS: Joan de Parma, Petita pràctica segons Johannis ben Mesue (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508, 1451 - 1500
cnum 524 MS: Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508, 1451 - 1500
cnum 1409 MS: Pere de Torroella, Resposta a frare Rocabertí, escrit 1462 a quo - 1500. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305, 1461 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1977 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 397. Mateu Obrador i Bennàssar, 1870 ca. - 1909 ad quem. Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290.
manid 1146 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1720. 1391 - 1400. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
manid 1615 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-V-1. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, et al., 1482-04-01. Flavius Josephus, Antiquitats judàiques (tr. Desconegut), traduït 1408 a.
copid 1180 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-III-4. Barcelona: Pere Posa, 1499-11-20. Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499.
copid 1334 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-39. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2308 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-11. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-03-10. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
manid 2009 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-13. Barcelona: Carles Amorós, 1509. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 2232 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-14. Barcelona: Carles Amorós, 1520-11-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2097 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-21. València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 2015 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-43. Barcelona: Gabriel Pou, 1507-04-02. Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497.
copid 3134 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-2. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1776 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-16. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1250 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-5. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
manid 2209 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6-VI-19 (2). Lleida: Enric Botel, 1491 ca. Desconegut, Excel·lències de la Mare de Déu, escrit 1491 ad quem.
manid 2305 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2355 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-IV-9. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1983 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-23. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2048 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-V-47. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1253 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 41. València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
copid 1392 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 46. Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
copid 1393 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 47. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1228 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 74. Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
copid 1056 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 483. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1031 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 584. Barcelona: Pere Miquel, 1493. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
copid 1217 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 689. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1218 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 690. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 1812 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), Inc. 117. Barcelona: Pere Posa, 1499-11-20. Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499.
manid 1314 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D. 9598. València:, 1495-08-03. Desconegut, Revelació de Sant Pau (tr. Bernardí de Vallmanya), traduït 1494 - 1495-08-03.
manid 1049 MS: Paris: Nationale-Richelieu, Espagnol 8. Francesc Vidal, 1461-10-12. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1768 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 11. 1401 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Crònica universal (tr. Desconegut), traduït 1407 ad quem.
manid 1899 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 44. Girona[?]:, 1301 - 1350. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1085 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 62. 1401 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1351 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 63. Barcelona[?]:, 1441 - 1460. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1350 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 98. Barcelona: Joan Coll, 1412-05-06. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1345 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 99. 1371 - 1380. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1040 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 124. Barcelona:, 1481 - 1500. Jaume II, Rei de Corona d'Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 1542 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 205. Miquel C[…]?, 1400-03-18. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1124 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305. 1461 - 1500. Bernat Metge, Lo somni, escrit 1399-03-01.
manid 1093 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508. 1451 - 1500. Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo.
manid 1961 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 548. Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?], 1533 - 1535. Consolat de Mar, Ordinacions relatives al consolat de mar, promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12.
manid 1363 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 563. Catalunya:, 1351 - 1400. Abu ‘Ali al-Husain ibn Sina, Canon de la medicina (tr. Desconegut), traduït 1340 [?] - 1360 [?].
manid 2226 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 1309A1. 1401 - 1500. Desconegut, Oració. O Senyor Jesucrist, fill de Déu viu, compilat 1400 - 1500.
manid 1226 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 6652. 1301 - 1400. Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400.
manid 1143 MS: Paris: Nationale-Richelieu, n.a.l. 317. 1351 - 1400. Desconegut, Epístola de Josep a Faraó rei d'Egipte, escrit 1301 [?] - 1400 [?].
Record Status Created 1998-03-12
Updated 1998-03-12