Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3498
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Edith de la Marnierre
Title Inspecció personal
Date / Location 1998:
Source of Data for Witnesses cnum 2529 Ed.: Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-11. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-03-10.
cnum 705 Ed.: Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Inc. 91-8º. Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27.
cnum 624 MS: Abu-l-Salt de Dènia, Tractat de medicines simples (tr. Desconegut…), escrit 1134 ad quem. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508, 1451 - 1500
cnum 1142 MS: Bernat Metge, Lo somni, escrit 1399-03-01. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305, 1461 - 1500
cnum 1661 MS: Consolat de Mar, Ordinacions per per donar direcció a la col·lecta del dret de periatge, promulgat 1443-07-27. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 548, 1533 - 1535
cnum 247 MS: Desconegut, Carta d'amor a una dama (i), escrit 1475 - 1550 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305, 1461 - 1500
cnum 116 MS: Desconegut, Coneixença dels polços, escrit 1350 [?] - 1450 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508, 1451 - 1500
cnum 188 MS: Desconegut, Epístola de Josep a Faraó rei d'Egipte, escrit 1301 [?] - 1400 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, n.a.l. 317, 1351 - 1400
cnum 625 MS: Galièn de Cremona, Tractat de les viandes (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1450 [?]. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508, 1451 - 1500
cnum 1182 MS: Joan de Parma, Petita pràctica segons Johannis ben Mesue (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508, 1451 - 1500
cnum 524 MS: Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508, 1451 - 1500
cnum 1409 MS: Pere de Torroella, Resposta a frare Rocabertí, escrit 1462 a quo - 1500. Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305, 1461 - 1500
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1977 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 397. Mateu Obrador i Bennàssar, 1870 ca. - 1909 ad quem. Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290.
manid 1146 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1720. 1391 - 1400. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
manid 1615 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-V-1. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, et al., 1482-04-01. Flavius Josephus, Antiquitats judàiques (tr. Desconegut), traduït 1408 a.
copid 1180 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-III-4. Barcelona: Pere Posa, 1499-11-20. Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499.
copid 1334 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-39. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2308 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-11. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-03-10. Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
manid 2009 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-13. Barcelona: Carles Amorós, 1509. Desconegut… Doctrina compendiosa de viure justament, escrit 1395 [?].
manid 2232 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-14. Barcelona: Carles Amorós, 1520-11-15. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
manid 2097 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-21. València: Francisco Díaz Romano, 1531. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 2015 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-43. Barcelona: Gabriel Pou, 1507-04-02. Francesc Eiximenis… Tractat de confessió, escrit 1350 [?] - 1497.
copid 3134 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-2. Barcelona: Carles Amorós, 1534-03-12. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1776 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-16. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1250 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-5. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
manid 2209 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 6-VI-19 (2). Lleida: Enric Botel, 1491 ca. Desconegut, Excel·lències de la Mare de Déu, escrit 1491 ad quem.
manid 2305 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-III-22. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2355 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-IV-9. Barcelona: Carles Amorós, 1518-08-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 1983 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-23. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 2048 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9-V-47. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1253 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 41. València: Nicholas Spindeler, 1493-02-25. Desconegut, Confessional, escrit 1400 - 1500.
copid 1392 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 46. Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
copid 1393 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 47. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1228 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 74. Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
copid 1056 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 483. Barcelona: Pere Posa, et al., 1481-07-16. Quintus Curtius Rufus, Història d'Alexandre (tr. Lluís de Fenollet i de Malferit, Batlle de Xàtiva), traduït 1438-04-21 a quo (data en què Decembrio acabà la seva traducció).
copid 1031 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 584. Barcelona: Pere Miquel, 1493. Desconegut, Vida i trànsit de Sant Jeroni, traduït 1492 ad quem.
copid 1217 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 689. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1218 Ed.: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), Inc. 690. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 1812 Ed.: Madrid: Academia de la Historia (RAH), Inc. 117. Barcelona: Pere Posa, 1499-11-20. Girolamo Manfredi, Quesits e perquens sobre virtuts de les herbes (tr. Desconegut), traduït 1478 - 1499.
manid 1314 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand, Rés. D. 9598. València:, 1495-08-03. Desconegut, Revelació de Sant Pau (tr. Bernardí de Vallmanya), traduït 1494 - 1495-08-03.
manid 1049 MS: Paris: Nationale-Richelieu, Espagnol 8. Francesc Vidal, 1461-10-12. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1768 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 11. 1401 [?] - 1450 [?]. Desconegut, Crònica universal (tr. Desconegut), traduït 1407 ad quem.
manid 1899 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 44. Girona[?]:, 1301 - 1350. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290? - 1320?.
manid 1085 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 62. 1401 - 1500. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1351 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 63. Barcelona[?]:, 1441 - 1460. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1350 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 98. Barcelona: Joan Coll, 1412-05-06. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1345 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 99. 1371 - 1380. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1040 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 124. Barcelona:, 1481 - 1500. Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions d'en Sanctacília (tr. Jaume Safont…), traduït 1450 - 1500.
manid 1542 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 205. Miquel C[…]?, 1400-03-18. Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07.
manid 1124 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 305. 1461 - 1500. Bernat Metge, Lo somni, escrit 1399-03-01.
manid 1093 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 508. 1451 - 1500. Johannitius, Introducció a l'art del tigni (tr. Desconegut), traduït 1399 a quo.
manid 1961 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 548. Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?], 1533 - 1535. Consolat de Mar, Ordinacions relatives al consolat de mar, promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12.
manid 1363 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 563. Catalunya:, 1351 - 1400. Abu ‘Ali al-Husain ibn Sina, Canon de la medicina (tr. Desconegut), traduït 1340 [?] - 1360 [?].
manid 2226 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 1309A1. 1401 - 1500. Desconegut, Oració. O Senyor Jesucrist, fill de Déu viu, compilat 1400 - 1500.
manid 1226 MS: Paris: Nationale-Richelieu, lat. 6652. 1301 - 1400. Desconegut, De gran dolor cruzel ab mortal pena, escrit 1301 - 1400.
manid 1143 MS: Paris: Nationale-Richelieu, n.a.l. 317. 1351 - 1400. Desconegut, Epístola de Josep a Faraó rei d'Egipte, escrit 1301 [?] - 1400 [?].
Record Status Created 1998-03-12
Updated 1998-03-12