Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 3493
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3973
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions sobre els jutges de nou creats
Language català
Date promulgat 1439-06-17
City, library, collection, & call number Montserrat: Monestir, 208 | Antic Ayamans, 4111
Copied Ciutat de Mallorca: Pere Soriano (colofó: “Petrus soriano notarius ciuis Maioricarum perfecit scripsitque manu propia has ordinaciones curiarum Regnj Jam dicti die sabbati Quinta mensis Marcij Anno dominj Mo cccco Lxxxvo”), 1485-03-05
Location in witness ff. cviiiiv-cxi
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ cviiiiv] Juges de nou creats en cas que gouernador bale veger e qualseuol altre oficial fassen contra franquesa o prjujlegi dela terra
intr.: N3Alfonso per la gracia de deu Rey de Arago … ha vn capitol del tenor seguent:
text: Item com per los molt Jllustres Reys passats sien stades atorgades al present Regne diuerses franqueses / e libertats / e per lo molt alt Senyor Rey ara benauenturadament regnant sien stades [f. cx] les dites franqueses confirmades / e altres atorgades / les quals continuadament son violades per los officials … [ cxv-cxi] … Tollent vos tot poder amaior cautela de fer lo contrari: Dades en Gayeta a xvij. dies de Juny en lany dela natiuj-tat [f. cxi] de nostre Senyor Mil cccc xxx Nou
Record Status Created 1999-10-29
Updated 2012-01-28