Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3487
Authors Desconegut
Titles […]tant Elizabet
Incipit & Explicits text: […]tant Elizabet … e a la sement a[..]ll exida
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Note no hem localitzat cap edició d'aquest poema
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10276
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Bh CF/4 (3) [fragment manuscrit] (BITECA manid 2874)
Copied 1499 a quo
Location in witness f. 57va-vb
Title(s) Desconegut, […]tant Elizabet, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 57va] magnjficat [en ro]mans
text: […]tant elizabet | […] dix mare de deu sancta | […]t deu ab cor per fet | […]ongues verge jnfanta | […]gnificat hobeynt […]nyor la anima mia | […] ell deu e tresor | […] salut e ma defensa | […]repetat del cell | […]in humjl sementa | ha trames sanct gabriell | […]t me mare molt contenta … [ 57vb] … Sicut locutus est clar | als sancts pares donant vida | vjda abraam tan singular | e a la sement a[..]ll exida
Poetic Stanza 13 x 4
Note aquest poema ha estat copiat a mà al verso del darrer foli de l'incunable de l'Homilia sobre el Salm Miserere mei Deus de Narcís Vinyoles
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-01-28