Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3484
Authors Lleonard de Sos
Titles Per quels demes homens naturalment
La nau
Incipit & Explicits prol.: Ueritat vol quell ver sa manifest, e per ço no puch negar, que par tals cosas dir … escapat de tot perill, e tornat digue; Benedicite omnes gentes domini domino, benedicite omnes populli domini domino
text: Per quels demes homens naturalment … per que sa mort a noialtres [sic] proffit
Date / Place escrit 1430 [?] - 1500
Language català
Text Type: Vers
Metrics [175.14 (Bb:1), p. 227=] 10 10 10 10 10 10…: abab: bcbc: cd…
[175.14a (251:1), p. 209=] 10 10 4 10 4 10 10ï 4ï 10 10: abccabddee
[175.14b (257:3), p. 211=] 10 10 10 10 10 10 10 10: abcddcba
[175.14c (223:1), p. 201=] 10ï 10 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddccd
[175.14d (113:1), p. 93=] 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10 10ï: ababcaac
[175.14e (88:1), p. 87=] 10 10ï 10 10ï 10ï 10 10 10ï: ababbaab
[175.14f (209:2), p. 144=] 10ï 10 10 10ï 10 10ï 10 10 10ï: abbacdccd
[175.14g (263:35), p. 214=] 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abcdefgh
[175.16 (178:1), p. 133=] 10^ 10^ 10^ 10^ 10^ 4^ 10^ 10^: abbababb
References (most recent first) Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 313 i 133 , n. 175.14, 175.14a-g i 175.16
Sors et al. (1936), “Car es a mi lo mal que pas d'amar [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 78-117 (ed. ref.)
Note el pròleg de l'obra està escrit en prosa
Subject POESIA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 5010
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 203v-204
Title(s) Lleonard de Sos, Per quels demes homens naturalment, escrit 1430 [?] - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 203v] ffeta per mossen leonart de Sos caualler la qual […] en lo quart capitol de la hobra de la nau
text: Vos feu amor / lanemorat amar … [ 204] … Par me tostemps / veure lacosa mada
Condition fragment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note vv. 748-791 de la composició tal com és editada per Baselga, a les pp. 100-102. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7543
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 121-147v
Title(s) Lleonard de Sos, Per quels demes homens naturalment, escrit 1430 [?] - 1500
Incipit & Explicits prol.: [ 121] V3Eritat vol quell ver sa manifest e per ço no puch negar que per tals cosas dir com lo desig ma procuradas escriura hicnorant e poch sabent … [ 122] … E io escapat de tot perill e tornat digue Benedicite omnes gentes dominj domino benjdicite omnes popullj dominj domjno
text: [ 122v] P2Er quels demes homens naturalment | Desigan molt que sian estimats | Cupdiciant de viura honradament … [ 147v] … Tot gran peccat | Quegam comes / ignorantment oblit | Per que sa mort / a nosaltres proffit
Poetic Stanza 1325 vv. = 15 x 4, 5 x 10, 41 x 4, 5 x 8, 4 x 4, 1 x 3, 28 x 4, 5 x 10, 20 x 4, 1 x 3, 20 x 4, 1 x 5, 21 x 4, 5 x 8, 11 x 4, 1 x 6, 15 x 4, 4 x 8, 33 x 4, 5 x 9, 8 x 4, 1 x 3, 8 x 4, 21 x 8
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2008-12-19