Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3477
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 1998:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1155 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 81. 1462-06-27 a quo. Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
manid 1311 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 82. 1401 - 1450. Taddeo de' Gualandi de Pisa, Visió d'ultratumba (tr. Desconegut), traduït 1390? - 1430?.
manid 1154 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 83. 1401 - 1500. Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs, escrit 1291 - 1298.
manid 2442 MS: Barcelona: Arxiu Històric, Ms. B-49. 1601 - 1610. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1613 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 6. 1476 - 1500. Rodrigo Jiménez de Rada, Arquebisbe de Toledo, Crònica d'Espanya (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400.
manid 1379 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 39. Ausiàs Sanxo, 1444-05-29. Jacob ben David Bonjorn, Canons de les taules astrològiques (tr. Desconegut), compilat 1361.
manid 1078 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 74. València[?]:, 1429 d. - 1440 [?]. Desconegut, Capítols de la Confraria de Santa Maria de Betlem de València, escrit 1404-04-25.
manid 1235 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 89. 1401 - 1700. Desconegut, Privilegis i disposicions relatius als argenters de Mallorca, promulgat 1353-02-18 a quo - 1400.
manid 1894 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 93. Esteve Henric?, 1376 - 1450. Desconegut, Sen Nicholau, escrit 1400 [?] - 1450 [?].
manid 1782 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 164. 1441 - 1460 ca. Pseudo-Pere Pasqual, Bisbe de Jaén ~ Desconegut… Llibre del bisbe de Jaén, escrit 1430 - 1450 ca.
manid 2231 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 196. 1401 - 1500. Liós de la Guàrdia, Lavatori i unguent per a un genoll desconcertat, escrit 1401 - 1500.
manid 1853 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 263. 1301 - 1350. Pere Damià, Llaor de la vida solitària (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?].
manid 1409 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 264. 1376 - 1410. Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem.
manid 1406 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), traduït 1420 ca.
manid 1170 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 289. Organyà:, 1191 - 1200. Desconegut, Homilies d'Organyà, escrit 1190 - 1210.
manid 1359 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 296. 1401 - 1500. Aristòtil, Ètiques d'Aristòtil (tr. Guillem de Copons…), traduït 1418 ca.
manid 1497 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 300. 1401 - 1500. Francesc Eiximenis, Saltiri laudatori (tr. Guillem Fontana), traduït 1416-03-29 - 1416-04.
manid 2106 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 306. 1691 - 1700. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1454 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 308 (a). 1401? - 1500?. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 2588 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 308 (b). 1476 - 1500. Desconegut, […] la Verge molt singular, escrit 1400 [?] - 1475 [?].
manid 1579 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 309. 1301 - 1500. Desconegut, Màximes morals (fragments), escrit 1380 - 1440.
manid 1432 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 352. 1451 - 1500. Gaucher de Dénain… Compendi historial (versió 1) (tr. Desconegut), traduït 1410 - 1419.
manid 1875 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 356. 1401 - 1425. Valerius Maximus, Dits i fets memorables (tr. Antoni Canals), traduït 1395 ad quem.
manid 1079 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 453. 1340 ca. - 1345 ad quem. Confraria de Madona Santa Maria dels clergues confrares, Capítols de la Confraria de Santa Maria dels clergues de Sant Mateu, escrit 1301 [?] - 1345-01-28 ad quem.
manid 1509 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 457. 1450 ca. Francesc Eiximenis, Terç del Crestià, escrit 1382 ad quem.
manid 1534 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 460. 1401 - 1410. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 1467 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 461. Cardona, 1441 [?] - 1460 [?]. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 1382 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 472. 1451 - 1500. Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
manid 1401 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 474. 1401 - 1450. Domenico Cavalca de Vico, Mirall de la Creu (tr. Pere Busquets), traduït 1390 - 1458 ad quem.
manid 1304 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 717. 1351 - 1400. Desconegut, Vida i miracles de la Verge.
manid 1753 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1030. 1491 - 1500. Lucius Annaeus Seneca, De providència (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1407 ad quem.
manid 1411 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1146. 1401 - 1500. Pseudo-Bernardus Claravallensis, Carta de sant Bernat a la seva germana (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1410 ad quem.
manid 1217 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1247. 1391 - 1425. Paers i prohoms, Ordinacions dels paers i prohoms de la vila d'Ager, promulgat 1278.
manid 1985 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1621. Antoni Arbona, per a Jaume Ramon Vila, 1600-07-02 - 1600-08-23. Bernat Desclot, Crònica de Pere el Gran, escrit 1283 a quo - 1295 ad quem.
manid 1944 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1661. 1502. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat dels cavalls, escrit 1430 - 1460 ca.
manid 1367 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1715. 1476 - 1500. Antonio Beccadelli, Llibre dels fets i dits del gran rei Alfons (tr. Jordi Centelles, Canonge de València), traduït 1351 a quo - 1400 [?].
manid 1455 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1804. 1434 - 1473. Desconegut, Estament de salvació i estament de damnació, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 1487 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-IV-28. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-06-21. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1232 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Esp. 19 Fol (1). Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 1115 MS: Barcelona: Seminari, 74 (primera part). 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 2410 MS: Barcelona: Seminari, 74 (segona part). 1401 - 1450 [?]. Brunetto Latini, Li Livres dou tresor (tr. Desconegut), traduït 1390 [?] - 1450 [?].
manid 2010 MS: Barcelona: Seminari, 400. Barcelona: Jaume Vilardell, Ciutadà de Barcelona, 1486-02-22. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
copid 1228 Ed.: Barcelona: Seminari, Inc. 74. Barcelona: Diego de Gumiel, 1494-10-27. Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
manid 1277 MS: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 759. 1393 a quo - 1420. Desconegut, […] Quj fo ab ells, escrit 1393 ca.
copid 1115 Ed.: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), Inc. 724. Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481.
copid 1956 Ed.: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), B-58/7/4. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 2036 Ed.: Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), XVII-2526. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2127 MS: Santander: Menéndez y Pelayo, M-283. 1644. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 1816 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (19). València: Jorge Costilla [?], 1501 - 1502. Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem.
Record Status Created 1998-01-30
Updated 1998-02-02