Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3470
Format art. rev.. edició. imprés
Author Curt J. Wittlin
Title Un text inèdit de Joan Roís de Corella: La Visió de la Porta de la Senyora de Nostra Gràcia, de 1487
Source A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura
Date / Location 3 1995: pp. 257-68
Held by Barcelona: Biblioteca de treball ALIA 2/54
Source of Data for Works texid 1893 Joan Roís de Corella, Cavaller, Visió a la porta de la Senyora Nostra de la Gràcia, escrit 1487 a quo
Source of Data for Witnesses cnum 2788 Ed.: Ferran Dieç, Obra en prosa sobre la veríssima inmaculada concepció de la Mare de Déu, escrit 1487-12-08 a quo. Desconeguda: Biblioteca privada. València: Lambert Palmart, 1488-06-28.
cnum 1319 Ed.: Joan Roís de Corella, Cavaller, Visió a la porta de la Senyora Nostra de la Gràcia, escrit 1487 a quo. Desconeguda: Biblioteca privada. València: Lambert Palmart, 1488-06-28.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1451 Ed.: Desconeguda: Biblioteca privada. València: Lambert Palmart, 1488-06-28. Ferran Dieç, Obra en prosa sobre la veríssima inmaculada concepció de la Mare de Déu, escrit 1487-12-08 a quo.
Record Status Created 1997-12-14
Updated 2012-01-28