Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3466
Authors Blai Seselles
Titles Per a tostemps hay cremat l'inventari
Incipit & Explicits text: Per a tostemps hay cremat l'inventari … que·n vós servir amar torn salutari
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbaacca
References (most recent first) Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 135 (ed. ref.)
Seselles et al. (2000), “Per a tostemps hay cremat l'inventari [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 134-136 , n. 84
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 129 , n. 171.2 (164:19)
Subject AMOR
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7206
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 125-126v
Title(s) Blai Seselles, Per a tostemps hay cremat l'inventari, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 125] Deseximent e comiat damor fet per blay de seselles
text: Per atots temps / hay cremat ljnuentarj … [ 126v] … Quen vos serujr / amar torn salutarj
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7080
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 133r-v
Title(s) Blai Seselles, Per a tostemps hay cremat l'inventari, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 133] Desaximent e comiat damor fet per blay seselles
text: [P]Er a tostemps / he cremat linuentari … [ 133v] … Quen vos serujr / amar torn solitari
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5872
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxv-cxvj
Title(s) Blai Seselles, Per a tostemps hay cremat l'inventari, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ cxv] Desaximent e comiat damor fet per blay seselles
text: PEr atostemps / he cremat linuentari … [ cxvj] … Quen vos seruir / amar torn solitari
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-01-28