Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3463
Authors Jaume III, Rei de Mallorca
Titles Privilegi on es mostra que el governador no és forçat de tenir prohomens en les sentències que dóna
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1337
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Ciutat de Mallorca
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10428
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness ff. 108v-109
Title(s) Jaume III, Rei de Mallorca, Privilegi on es mostra que el governador no és forçat de tenir prohomens en les sentències que dóna, promulgat 1337
Incipit & Explicits pream.: [ 108v] P2riuilegi per lo qual se mostra que lo Gouernador no es forçat de hauer prohomens en les sentencies que dona axi con a Comissari ne axjmateix los delegats per ell enles sentencies quis donen sobre les appellacions deles sues sentencies fetes lo qual es dela tenor saguent
intitulatio: J5acobus dei gracia Rex Maiorice Comes Rossilionis et Ceritanie
acc.: Notum facius vniuersis Quod supplici postulacioni … Anno dominj Mo. CCCo xxxo. Septimo
dispositio: J3tem com sagons franqueses aldit Regne atorgades los Juys ciujls e crimjnals se degen determenar e jutgar … [ 109] … deles sentencies que ell haura dades per virtut deles dites comissions Narcisius primo
Note segueixen documents en llatí fins al f. 110v
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2008-10-16