Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3461
Authors Sanç I, 1r. Rei de Mallorca
Titles Provisió sobre una franquesa promulgada per Jaume I sobre els plets
Date / Place promulgat 1319
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10694
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 43 (BITECA manid 2386)
Copied Mallorca (regne): 1301 - 1400
Location in witness f. 54r-v
Title(s) Sanç I, 1r. Rei de Mallorca, Provisió sobre una franquesa promulgada per Jaume I sobre els plets, promulgat 1319
Incipit & Explicits intitulatio: [ 54] S2apien tuyt que deuant nos enxanxo perla gracia de deu rey de malorques … esenyor de monpelier
text: es preposat soplegi [sic] de part dels fels nostres iurats per nom dela uniuersitat de malorques que duptes equestions semouen eple[..]souen sobre .ia. franquesa donada eatorgada perlo molt alt senyor en iacme rey darago … [ 54v] … tenir eobseruar enegun contra aqueles […]
conf.: en testimonj dela qual cosa aquesta present carta manam ab nostre pendent sagel sagelar
datatio: […] viij. idus nouembre. Anno dominj Mo. ccco. xixo
certificació: yo lorens plasensa escriua del damunt senyor nostre Rey demanament del aquesta carta fiu scriure e clohi ab mon poblic acustumat senyal
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2008-12-19