Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 3461
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Lluís Cifuentes i Comamala
Title Translatar sciència en romans catalanesch. La difusió de la medicina en català a la Baixa Edat Mitjana i el Renaixement
Source Llengua & Literatura
Date / Location 8 1997: pp. 7-42
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Hemeroteca GAV A 3/54
Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva) Hemeroteca GAV A 3/54
Source of Data for Works texid 5278 Abu-l-Salt de Dènia, Tractat de medicines simples (tr. Desconegut…), escrit 1134 ad quem
texid 1448 Teodorico Borgognoni di Lucca, Bisbe de Cèrvia… Llibre de cirurgia (tr. Guillem Corretger), traduït 1302 - 1304
Record Status Created 1997-11-07
Updated 2012-01-28