Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3460
Authors Bernat Serra
Titles Pus so destret no·m tenguats a follia
Incipit & Explicits text: Pus so destret no·m tenguats a follia … si us ho cossen que tostemps vostres sia
Date / Place escrit
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbaacca
References (most recent first) Serra et al. (2008), “Pus so destret no·m tenguats a follia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 79
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 144 , n. 92
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 128 , n. 169.1 (164:13)
Riquer (1954-56), “Miscelánea de la poesía medieval catalana”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 181-182 (ed. ref.)
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 264-265 (ed. parcial)
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7214
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 132r-v
Title(s) Bernat Serra, Pus so destret no·m tenguats a follia, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 132] Mossen Bernat serra
text: Pus soy destrets / nom renyats a follia … [ 132v] … Ffech sembrar gra / prop lamar quel reblia
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8
Note manquen els vv. 33-44 de l'edició de Riquer
ID no. of Witness 2 cnum 5816
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxxxvv-lxxxxvj
Title(s) Bernat Serra, Pus so destret no·m tenguats a follia, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxvv] Mossen bernat serra
text: P16Us so destret / nom retenguats a follia … [ lxxxxvj] … Sius ho cossen / que tostemps vostres sia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7034
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 121r-v
Title(s) Bernat Serra, Pus so destret no·m tenguats a follia, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ 121] Mossen Bernat serra
text: PVs so destret / nom tenguats afollia … [ 121v] … Sius ho cossen / que tostemps vostres sia
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-01-28