Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3458
Authors Jordi de Sant Jordi
Titles Enuig, enemich de jovent
Los enuigs
Incipit & Explicits text: Enuig, enemich de jovent … sa volentats lay hom s'enclin
Date / Place escrit 1424 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics [164.8 (17:1), p. 50=] 8 8 8 4 8 8 4 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8: aaabaabbbbccdddeeee
[164.8a (1:3), p. 47=] 10 10: aa
References (most recent first) Sant Jordi et al. (2008), “Enuig, enemich de jovent [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Sant Jordi et al. (2005), Poesies 183-198 , n. xvii
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 3 , n. 139
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:7-10
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 10-14 , n. 7
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 312 , n. 164.8 i 164.8a
Sant Jordi et al. (1984), Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV 241-263 , n. xvii (ed. ref.)
Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición 183-195 , n. xvii
Pagès (1936), La poésie française en Catalogne du XIIIe siècle a la fin du XVe. Études suivies de textes inédits ou publiés d'après les manuscrits avec 5 planches hors texte 290-298
Sant Jordi et al. (1935), Jordi de Sant Jordi. Estudi crític i edició 63-69 , n. xvii
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 443-444
Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè) 46-53 , n. xviii
Sanvisenti (1902), I primi influssi di Dante, del Petrarca e del Boccaccio sulla Letteratura Spagnuola 453
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 41-46
Bartsch (1860), “Der catalonische Cançoner d'amor der Pariser Bibliothek”, Jahrbuch für romanische und englische Literatur 288
Subject POESIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 4975
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness ff. 175v-177v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemich de jovent, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 175v] Los anuygs de mossen jordi
text: Anuig anamich daiouent … [ 177v] … Quel jorn quel vey / nom pot falljr en re
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 18, 1 x 19, 1 x 20, 2 x 19, 1 x 18, 1 x 19, 1 x 18, 1 x 19, 1 x 2
Note manquen els vv. 14 i 113 de l'edició de Riquer et al., i entre les línies corresponents als vv. 50 i 51 de l'esmentada edició s'interpola el vers “Com dela mort”, que ha estat ratllat. Molts versos ratllats i esmenats. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7517
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 99v-102
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemich de jovent, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 99v] Mossen jordi de sant iordi
text: E2Nuig enemjch de jouent … [ 102] … Quel jorn quel vey nom pot falljr en re
Poetic Stanza 1 x 19, 1 x 17, 1 x 19, 1 x 18, 1 x 19, 1 x 18, 1 x 19, 1 x 18, 1 x 17, 1 x 2
Note l'ordre dels versos es correspon amb les estrofes 1-2, 5-6, 3-4, 7, 9 i 8 de l'edició de Riquer et al.; a més, manca el text corresponent als vv. 23, 33, 113, 74 i 114 de l'esmentada edició. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 3821
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 9-13
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemich de jovent, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 9] Los anuigs de mossen Jordj
text: ANuig enemich de Jouent … [ 13] … Sa volentats lay on senclin
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 19, 1 x 20, 1 x 18, 3 x 19, 1 x 18, 1 x 19
Note manca el v. 60 de l'edició; a la segona estrofa hi ha un vers interpolat (“Com dela mort”), just després del v. 50
ID no. of Witness 4 cnum 5876
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxxj-cxxiij
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemich de jovent, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxj] Los enuigs de mossen Jordi
text: A6Nuig enamich de Jouent … [ cxxiij] … Sa voluntats lay on senclin
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 18, 1 x 19, 1 x 20, 1 x 18, 1 x 19, 1 x 17, 1 x 19, 1 x 18, 1 x 19
Note manquen els vv. 14, 62, 110 i 113 de l'edició de Riquer et al., i entre les línies corresponents als vv. 50 i 51 de l'esmentada edició s'interpola el vers “Com dela mort”
ID no. of Witness 5 cnum 7084
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 138-139v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemich de jovent, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 138] Los enuigs De mossen Jordj
text: [E]Nuig enamich de jouent … [ 139v] … Sa voluntat lay hon senclin
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 18, 2 x 19, 1 x 18, 1 x 19, 1 x 17, 1 x 19, 1 x 18, 1 x 19
Note manquen els vv. 14, 52, 62, 110 i 113 de l'edició de Riquer et al., i entre les línies corresponents als vv. 50 i 51 de l'esmentada edició s'interpola el vers “Com dela mort”
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-04-30