Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3457
Authors Jordi de Sant Jordi
Titles Tots jorns aprench e desaprench ensemps
Cançó d'opòsits
Incipit & Explicits text: Tots jorns aprench e desaprench ensemps … traure porets de l'avol cas dretura
Date / Place escrit 1424 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10ï 10 10ï: ababcdcd
References (most recent first) Sant Jordi et al. (2008), “Tots jorns aprench e desaprench ensemps [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Sant Jordi et al. (2005), Poesies 168-175 , n. xv
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 132
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:13-14
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 129-131 , n. 81
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 97 , n. 164.17 (131:9)
Pagarolas i Sabaté (1988), “Recull d'anotacions esparses dels protocols medievals barcelonins”, Estudis sobre història de la institució notarial a Catalunya en honor de Raimon Noguera 70-71 (ed. parcial)
Sant Jordi et al. (1984), Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV 219-29 , n. xv (ed. ref.)
Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición 173-177 , n. xv
Sant Jordi et al. (1935), Jordi de Sant Jordi. Estudi crític i edició 44-46 , n. ix
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1:566-567
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:85-87
Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè) 24-27 , n. ix
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 34-36
Briz i Fernández (1867), Lo llibre dels poetas. Cansoner de obras rimadas dels segles XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII. Acompanyat de notas y de un prólech, per Francesch Pelay Briz 180-182
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 332-333
Subject AMOR
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 4978
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 180r-v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 180] Mossen jordi de ssent jordi
text: Tots jorns aprench / e desaprench ensemps … [ 180v] … Traura poreu / del auol cars dretura | fi
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 2772
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de Protocols, 76/6 (BITECA manid 1052)
Copied 1417 - 1419
1418 (còpia del poema)
Location in witness f. [1]
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits text: [ [1]] Tot jorn aprench e desaprench en semps … e fuig aço quim saguex e ma ferra
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 6
Note aquest sis versos, que ocupen cinc línies d'escriptura, han estat editats per Pagarolas i Sabaté i es corresponen amb la primera cobla de la composició, però amb algunes variants significatives
ID no. of Witness 3 cnum 7513
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 95v-96v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 95v] Mossen iordi de sant iordi
text: T2Ots iorns aprench / e desaprench en semps … [ 96v] … Traure porets / del auol cars dretura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 7203
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 121-122
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 121] Mossen Jordj de sent Jordj
text: [T]ots Jorns aprech [sic] / e desaprench en semps … [ 122] … Traure porets / del auol cas dretura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 7079
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 132r-v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 132] Mossen Jordi de sent Jordi
text: [T]Ots jorns aprench / e desaprench ensemps … [ 132v] … Traure porets / del auol cars dretura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5869
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxijv-cxiij
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxijv] Mossen Jordi de sant Jordi
text: TOts Jorns aprench / e desaprench ensemps … [ cxiij] … Traure porets / del auolt cas dretura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-04-30