Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3455
Authors Jordi de Sant Jordi
Titles No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia
Incipit & Explicits text: No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia … car de tot past fay gorgua com segonya
Date / Place escrit 1424 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï 10ï: abbaccdd
References (most recent first) Sant Jordi et al. (2008), “No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Sant Jordi et al. (2005), Poesies 158-160 , n. xiii
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 79 i 132
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:31-32
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 141 , n. 164.11 (200:47)
Sant Jordi et al. (1984), Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV 207-209 , n. xiii (ed. ref.)
Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición 167-168 , n. xiii
Sant Jordi et al. (1935), Jordi de Sant Jordi. Estudi crític i edició 62 , n. xvi
Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè) 45 , n. xvii
Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 32
Milà i Fontanals (1890), “Poetas catalanes del siglo XIV”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 351
Subject POESIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 4998
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 194v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 194v] Cobla sparca de mossen jordi de sent jordi
text: Nom agrat dhom / quen tots afers no sia … car de tot past / fa gorgua com sagonya
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 2 cnum 3426
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. cxv f. 83
Title(s) Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxv] Cobla esparça
text: No masalt dom quen tots afars no sja … Car de tot past fay gorgua com segonya
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 3453
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. cxciiii f. 145
Title(s) Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciiii] Cobla esparça
text: Nom asaut dom quen tots afars no sia … Car de tot past fay guorga com segonya
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 4 cnum 7511
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness f. 94
Title(s) Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 94] Cobbla espaça de mossen iordi de sant iordi
text: Nom assaut dhom quen tots affers no sia … Car de tot past fa gorga com sagonya
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-04-30