Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3454
Authors Jordi de Sant Jordi
Titles Enyorament, enuig, dol e desir
Incipit & Explicits text: Enyorament, enuig, dol e desir … tro·us haja vist no m'haura benvolença
Date / Place escrit 1424 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10ï 10 10ï: ababcdcd; [I:] ababacac
References (most recent first) Sant Jordi et al. (2008), “Enyorament, enuig, dol e desir [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Sant Jordi et al. (2005), Poesies 148-157 , n. xii
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 83
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 118-119 , n. 72
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 97 , n. 164.9 (131:8)
Sant Jordi et al. (1984), Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV 199-205 , n. xii (ed. ref.)
Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición 163-166 , n. xii
Sant Jordi et al. (1935), Jordi de Sant Jordi. Estudi crític i edició 39-41 , n. vii
Fabra (1912), Gramática de la lengua catalana 319-20
Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè) 18-20 , n. vii
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7195
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 111v-112v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Enyorament, enuig, dol e desir, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 111v] Mossen Jordj caualler
text: [E]nyorament / anuig dol e desir … [ 112v] … Trous haia vist / nom haura benuolença
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note cadascuna de les dues darreres estrofes va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 7038
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 124r-v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Enyorament, enuig, dol e desir, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 124] Mossen jordi
text: [A]Nyorament / enuig dol e despit … [ 124v] … Trous haia vist / nom haura ben uolença
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Altra tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 5819
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. lxxxxviijv-lxxxxviiijv
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Enyorament, enuig, dol e desir, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxxviijv] Mossen Jordi
text: E6Nyorament / enuig dol e despit … [ lxxxxviiijv] … Trous haia vist / nom haura ben volença
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides de les rúbriques “Tornada” i “Altra tornada”
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-04-30