Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3452
Authors Jordi de Sant Jordi
Titles En mal poders, enqueres en mal loch
Incipit & Explicits text: En mal poders, enqueres en mal loch … e cell vos pert qui·us vol tostemps seguir
Date / Place escrit 1424 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10ï 10ï 10 10: abbaccdd
References (most recent first) Sant Jordi et al. (2008), “En mal poders, enqueres en mal loch [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Sant Jordi et al. (2005), Poesies 131-138 , n. x
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 i 3 , n. 120 (ed. parcial) i 147
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 80 i 133
Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 2:49-50
Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 208-213 , n. 21
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 8-9 , n. 6
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 139 , n. 164.7 (200:23)
Sant Jordi et al. (1984), Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV 179-87 , n. x (ed. ref.)
Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición 154-158 , n. x
Sant Jordi et al. (1935), Jordi de Sant Jordi. Estudi crític i edició 52-53 , n. xii
Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:174 (ed. parcial)
Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè) 32-34 , n. xii
Subject POESIA
Number of Witnesses 9
ID no. of Witness 1 cnum 4963
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 167v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem V-VI
Incipit & Explicits rubr.: [ 167v] Cobla sparca
text: Ja donal mon / nom fara de blanch groch … Aquell vos pert / quius vol tots jorns serujr
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note vv. 33-44 de l'edició de Riquer et al. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 4920
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 131r-v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 131] Altra obra feta per mossen jordi de sant jordi vnjconant aperiada la maytat
text: En mal podiers / enqueres en mal loch … [ 131v] … Aquell uos pert / qujus vol tostemps serujr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 3454
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. cxciiii f. 145
Title(s) Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxciiii] Sparça
text: Ja donal mon nom fara del blanch groch … E celh vos pert qujus vol tostemps serujr
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note vv. 33-44 de l'edició de Riquer et al.
ID no. of Witness 4 cnum 3427
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. cxv f. 83
Title(s) Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxv] Sparca
text: Ja donal mon nom fara del blanch groch … E celh vos pert qujus vol tostemps segujr
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note vv. 33-44 de l'edició de Riquer et al.
ID no. of Witness 5 cnum 3817
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 7v-8v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 7v] Mossen Jordj de sant Jordj
text: EN mal poders / enqueres en mal loch … [ 8v] … E cell vos pert / qujus vol tostemps segujr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 6 cnum 5857
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. cviij
Title(s) Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cviij] Altre
text: I4A donal mon / fara del blanch groch … E çell vos pert / quius vol tots iorns serujr
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note vv. 33-44 de l'edició de Riquer et al. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 7 cnum 7092
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 145r-v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 145] Altre otra feta per mossen Jordi de sant Jordi vnjconant aperiada la meytat
text: E4N mal podiers / enqueres en mal loch … [ 145v] … E cell vos per [sic] pert quius vol tostemps servir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 8 cnum 5884
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxxviiijv-cxxx
Title(s) Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxxviiijv] Altra obra feta per mossen iordi de sant iordi vnjçonant aperiada la meytat
text: E6N mal podiers / enqueres en mal loch … [ cxxx] … E cell vos pert / quius vol tostemps serujr
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 9 cnum 7069
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 129
Title(s) Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 129] Altra
text: JA Donal mon nom fara del blanch groch … E cell vos pert / quius vol tots jorns servir
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note vv. 33-44 de l'edició de Riquer/Badia. La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-04-30