Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3451
Authors Jordi de Sant Jordi
Titles Ara hojats, dompnas, que·us fau sauber
Crida
Incipit & Explicits text: Ara hojats, dompnas, que·us fau sauber … perque·us say poch segona ne parella
Date / Place escrit 1424 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï: ababcdcd
Associated Texts els vv. 1-8 es repeteixen en texid 1907 Jordi de Sant Jordi, Cant vey li temps camgar e·nbrunusir, escrit 1416 - 1424
References (most recent first) Sant Jordi et al. (2008), “Ara hojats, dompnas, que us fau sauber [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Sant Jordi et al. (2005), Poesies 107-113 , n. viii
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 130
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 121-122 , n. 75
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 99 , n. 164.3 (131:22)
Sant Jordi et al. (1984), Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV 157-63 , n. viii (ed. ref.)
Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición 143-146 , n. viii
Sant Jordi et al. (1935), Jordi de Sant Jordi. Estudi crític i edició 49-51 , n. xi
Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè) 29-31 , n. xi
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7198
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 115-116
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Ara hojats, dompnas, que·us fau sauber, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 115] Mossen Jordj caualler
text: [A]ra hoiats / dompnas queus fau sauber … [ 116] … Perqueus say poch / segona ne parella
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note cadascuna de les dues darreres estrofes va preceda de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5867
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxv-cxjv
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Ara hojats, dompnas, que·us fau sauber, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cxv] Mossen Jordi
text: Ara hoiats / dompnas queus fau saber … [ cxjv] … Perquey say poch / segona ne parella
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedies de les rúbriques “Tornada” i “Altra tornada”
ID no. of Witness 3 cnum 7077
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness f. 131r-v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Ara hojats, dompnas, que·us fau sauber, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 131] Mossen Jordi
text: [A]ra hoiats domnpnas queus fau saber … [ 131v] … Per quey say poch / segona na parella
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Altra tornada”
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-04-30