Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3450
Authors Jordi de Sant Jordi
Titles No pot ren dir ne far que be estia
Incipit & Explicits text: No pot ren dir ne far que be estia … vos amare tan com aytal siatz
Date / Place escrit 1424 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10ï 10 10ï 10 10ï 10: ababcdcd
References (most recent first) Sant Jordi et al. (2008), “No pot ren dir ne far que be estia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Sant Jordi et al. (2005), Poesies 97-106 , n. vii
Alberni (2001), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 7 , n. 148
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 104 , n. 164.12 (131:53)
Sant Jordi et al. (1984), Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV 147-155 , n. vii (ed. ref.)
Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición 137-142 , n. vii
Sant Jordi et al. (1935), Jordi de Sant Jordi. Estudi crític i edició 56-59 , n. xiv
Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè) 38-41 , n. xv
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3465
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 7 (BITECA manid 1333)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness ff. ccxiii-ccxiiii ff. 163-164
Title(s) Jordi de Sant Jordi, No pot ren dir ne far que be estia, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxiii] Lestat donor e de amor Que feu mossen Jordj
text: No pot ren dir ne far que be stia … [ ccxiiii] … Vos amare tan com aytal siatz
Poetic Stanza 8 x 8, 2 x 4
Note si exceptuem la primera cobla, a la resta d'octaves alternen les rúbriques “Honor” i “Amor”, mentre que les estrofes penúltima i darrera (de quatre versos) van precedides respectivament de les rúbriques “Endressa” i “Tornada”
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-04-30