Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 3449
Authors Jordi de Sant Jordi
Titles D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia
Incipit & Explicits text: D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia … aysi per vos ley qu'eu ham se·n mellura
Date / Place escrit 1424 ad quem
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10ï 10 10 10ï 10ï 10 10 10ï: abbacddc
References (most recent first) Sant Jordi et al. (2005), Poesies 89-96 , n. vi
Torruella i Casañas (2003), Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225 2 , n. 129
Sant Jordi et al. (1999), “D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Torruella i Casañas (1995), Cançoner L. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 9 120-121 , n. 74
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 173 , n. 164.4 (219:214)
Sant Jordi et al. (1984), Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV 135-145 , n. vi (ed. ref.)
Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición 133-136 , n. vi
Sant Jordi et al. (1935), Jordi de Sant Jordi. Estudi crític i edició 32-34 , n. iv
Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè) 10-12 , n. iv
Subject POESIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 7197
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 114r-v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 114] Mossen Jordj caualler
text: dauer lo nom / e lo dret tall daymja … [ 114v] … Ay si per vos / ley queu ham sen mellura
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les estrofes penúltima i última van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Retornada”
ID no. of Witness 2 cnum 5866
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness ff. cxr-v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ cx] Mossen Jordi
text: DAuer lo nom / e lo dret tal daymia … Ay si per vos / Ley queu am sen malura
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedies de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
ID no. of Witness 3 cnum 7076
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10 (BITECA manid 1323)
Copied 1491 - 1510
Location in witness ff. 130-131
Title(s) Jordi de Sant Jordi, D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia, escrit 1424 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 130] Mossen Jordi
text: [ 130v] [D]Auer lo nom e lo dret tal daymia … [ 131] … Aysi per vos ley queu am sen malura
Poetic Stanza 5 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Endreça”
Record Status Created 1997-08-29
Updated 2012-04-30